EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN Sinds 1 april 2019 zijn de netwerken GGZ, in opdracht van de FOD Volksgezondheid, gestart met de uitrol van de eerstelijnspsycholoog.

Door de COVID-19-crisis werden doelgroepen en mogelijkheden uitgebreid.

Voor bijkomende informatie zie : http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp